مقالات

مرداد
۱۶

یخ نوردی مقدماتی

از مجموعه درس های دوره های آموزشی باشگاه دماوند نویسنده: افشین یوسفی دانلود فایل PDF

مرداد
۱۶

یخ نوردی پیشرفته و داری تولینگ

از مجموعه درس های دوره های آموزشی باشگاه دماوند دانلود فایل PDF

Page 2 of 212