برنامه کوهنوردی قلّه کلاش ویا

برنامه کوهنوردی قلّه کلاش ویا

برنامه کوهنوردی قلّه کلاش ویا ۳۸۵۰ متر

رشته کوه البرز به بخشهای مختلف تقسیم بندی می شود:
١- البرز شرقی
٢- البرز میانی
٣- البرز غربی
البرز میانی بطور مختصر و گذرا
از  دریای مازندران تا شهر تهران به سه بخش شمالی…مرکزی…جنوبی دسته بندی می گردد که از شرق به جاده هراز و از غرب به جاده چالوس ختم میشود .
در غرب جاده چالوس و نزدیکترین بخش البرز غربی به این جاده این قلل مرتفعی قرار دارند که در ادامه
به کوههای شهرستان طالقان می رسند.
یکی
از این قلّه ها (  کلاش ویا ) می باشد.
در  کمره درّه چالوس از چندروستای میشود این قلّه را صعود کرد
روستای 》سپهسالار 》حسندر 》 کیاسر   》همه جا ( هیم جا ) یکی از راههای دسترسی به این کوه است

روز صعود:
در صبح آدینه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ساعت ۴ در عوارضی اتوبان تهران چالوس گروه بهم پیوست و با ۳ وسیله شخصی راهی محل شدیم
ساعت ۶ صعود را شروع کردیم
ساعت ۷ صبح از کنارآبشار ده متری عبور کردیم
ساعت ۳۰ – ۷ درکنار چشمه آبی استراحت ۳۰ دقیقه داشتیم

مسیر صعود قلّه های کلاش ویا..هزاربند .. کرچان همین راه است.
در اِدامه بعداز عبور از راههای پرپیچ خم به دامنه قلّه هزاربند به ارتفاع ۳۳۰۰ متر با دشت سرسبز و تک درخت رسیدیم
٩:١۵ درکنار برف چال استراحت کوتاه داشتیم
در جنوب غربی داخل دره روستای کیاسر دیده میشود
بعد ازعبور چند برف چال ساعت ۱۰ روی کُرده قلّه قرار گفتیم
با پیمایش چند صعود فرود ساعت ۱۳ بعلت نامناسب بودن حال یکی از نفرات  دوتن وی را همراهی و سه نفر برگشتند

ساعت ١٣:۵٠ دقیقه گروه بر روی قلّه ۳۸۵۰ متری کلاش ویا بودیم

قلّه های در غرب کُرده زرده – هفت خان – کهار- ناز و در جنوب خون کهار

بعداز عکس یادگاری خیلی زود قلّه را ترک کردیم
درساعت ١۵:۴٠ بعلت کم بود وقت استراحت کوتاه ناهار صرف شد

١٨:۴٠ دو گروه بهم پیوستند
۱۹ کنار چشمه نفس گیری کوتاه داشتیم
بعداز آبشار هوا تاریک شد

با پیش بینی دوستان بوسیله هدلامپ در ساعت  ٢٠:۴۵ به محل پارک ماشینها رسیدیم

و با صرف هندوانه ای که یکی از دوستان تدارک دیده بود
با پشت سرگذاشتن یک روز خیلی خوب و خاطره انگیز برنامه پایان یافت
همه برگشتیم جاده هم یکطرفه بطرف تهران و خلوت بود

دوستان شرکت کننده در برنامه

۱ – آقای هایله منطقی ( سرپرست )
۲ – آقای علی اصغر نفیسی
۳ – آقای علی اَفسونگرها
۴ – آقای مهران مقیمی
۵ – آقای افشین شهلائی
۶ – آقای بیژن رجائی
۷ – آقای ایوب ثروت
۸ – خانم کارلین نیکو

دوستان شرکت کننده در برنامه

۱ – آقای هایله منطقی ( سرپرست )
۲ – آقای علی اصغر نفیسی
۳ – آقای علی اَفسونگرها
۴ – آقای مهران مقیمی
۵ – آقای افشین شهلائی
۶ – آقای بیژن رجائی
۷ – آقای ایوب ثروت
۸ – خانم کارلین نیکو

ارتفاع روستای همه جا ٢٢٠٠
ارتفاع قله ٣٨۵٠
مسافت پیموده شده: ٢۴ کیلومتر

-- بارگیری کد امنیتی --

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --