کوه‌نوردی

دی
۱۸

برنامه های کارگروه کوهپیمایی باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

۱- صعود قله سرکچال مورخ. ۹۵/۱۰/۲۳ سرپرست : محسن عسگری ۰۹۱۲۶۳۵۴۹۳۶ ۲- قله توچال از یال ایگل مورخ ۹۵/۱۰/۲۴ سرپرست : میلاد خشتکار ۰۹۱۲۲۳۶۱۰۲۸

دی
۰۶

برنامه های کارگروه کوهپیمایی باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

۱-قله سرکچال ۲ روزه مورخ ۹۵/۱۰/۰۹ سرپرست: امیر حسین جابر انصاری ۰۹۱۲۱۲۴۳۰۲۱ ۲-قله توچال از یال ایگل مورخ ۹۵/۱۰/۱۰ سرپرست: امیر اصغرپور ۰۹۱۲۵۱۵۴۵۹۷ ۳-قله سیاه غارها مورخ ۹۵/۱۰/۱۰ سرپرست :قدرت اشتری ۰۹۱۰۲۸۳۰۴۶۵ ۴-قله چنگیزچال مورخ ۹۵/۱۰/۱۰ سرپرست: امیر کلهر ۰۹۳۶۵۹۹۵۵۰۷

آبان
۲۶

برنامه های کارگروه کوهپیمایی باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند ۱-قله شیرکوه و بازدید از شهر یزد           مورخ       ۹۵/۰۸/۲۸ سرپرست: امیر اصغر پور ۰۹۱۲۵۱۵۴۵۹۷ ۲-قله سکه نو                                  مورخ       ۹۵/۰۸/۳۰ سرپرست: قدرت اشتری ۰۹۱۰۲۸۳۰۴۶۵

آبان
۰۸

برنامه های آخر هفته تقویم کارگروه کوهپیمایی باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

:برنامه های آخر هفته تقویم کارگروه کوهپیمایی باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند: ۱-خط الراس مهر چال مورخ. ۱۳۹۵/۰۸/۱۴٫ سرپرست: امیر حسین جابر انصاری ۰۹۱۲۱۲۴۳۰۲۱ ۲_قله ناظر مورخ. ۱۳۹۵/۰۸/۱۴ سرپرست:امیر ناصر پور رسول ۰۹۱۲ ۱۰۵۱۶۴۳ ۳-قله پیرزن کلوم مورخ. ۱۳۹۵/۰۸/۱۴ سرپرست :امیر کلهر ۰۹۳۶۵۹۹۵۵۰۷

آبان
۰۳

برنامه های آخرهفته کارگروه کوهنوردی باشگاه

برنامه های آخر هفته تقویم کارگروه کوهپیمایی باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند: ۱-قله گل زرد مورخ. ۱۳۹۵,۰۸,۰۷٫ سرپرست: قدرت اشتری ۰۹۱۰۲۸۳۰۴۶۵ ۲_قله کلون بستک مورخ. ۱۳۹۵,۰۸,۰۷ سرپرست:رضا نجارزادگان ۰۹۱۲ ۴۰۷ ۲۱ ۵۷ ۳-قله الوند. مورخ. ۱۳۹۵,۰۸,۰۷ سرپرست :مصطفی زند وکیل ۰۹۱۲۵۹۴۳۶۰۶ ۴-قله خلنو. مورخ ۱۳۹۵,۰۸,۰۷ سرپرست :میلاد خشتکار ۰۹۱۲۲۳۶۱۰۲۸

مهر
۱۸

برنامه های آخر هفته تقویم کارگروه کوهپیمایی باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

۱- صعود قله پالان گردن مورخ. ۹۵/۰۷/۲۲ سرپرست : امیر حسین جابر انصاری ۰۹۱۲۱۲۴۳۰۲۱ ۲- اشتران کوه مورخ ۹۵/۰۷/۲۲ سرپرست : قدرت اشتری ۰۹۱۰۲۸۳۰۴۶۵

مهر
۱۰
اردیبهشت
۰۴

تقویم بهار و تابستان ۱۳۹۵ کارگروه های کوه پیمایی و یخ نوردی و درای تولینگ

کارگروه های کوه پیمایی و یخ نوردی و درای تولینگ باشگاه کوه نوردی و اسکی دماوند تقویم بهار و تابستان ۱۳۹۵ خود را منتشر کرده اند که در پیوند زیر قابل مشاهده است: Spring & Summer 2016

Page 17 of 19« First...10...1516171819