گزارش صعود به قله الوند و کلاغ لان به یاد جانباختگان بهمن اشتران کوه

گزارش صعود به قله الوند و کلاغ لان به یاد جانباختگان بهمن اشتران کوه

فایل گزارش را می توانید از لینک زیر دانلود کنید

گزارش قله الوند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *