نشست دوشنبه ۲۷ آذر۹۶

نشست دوشنبه ۲۷ آذر۹۶

🔹گزارش اکتشاف و پیمایش غار قلا (دومین چاه عمیق دنیا ) توسط آقای یوسف سوری‌نیا

🔹صحبت های آقای بهرامی مدیر عامل باشگاه

🔹گزارش آقای نظام‌دوست، سرپرست تیم امداد و نجات حادثه اشتران‌کوه

مجری : آقای سعید راعی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *