کتابخانه

آگوست
07

تکنیک های ساده صعود های زمستانه و حرکت در برف با کلنگ

ازمجموعه مقالات آموزشی باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند نویسنده: افشین یوسفی snow-climbing-part-1-4/PDF download

آگوست
07
آگوست
07

نحوه صحیح استفاده از تیبلاک

دانلود فایل PDF نحوه صحیح استفاده از تیبلاک  نویسنده: افشین یوسفی

آگوست
07

یخ نوردی مقدماتی

از مجموعه درس های دوره های آموزشی باشگاه دماوند نویسنده: افشین یوسفی ice climbing- afshin yousefi- part 1

آگوست
07

یخ نوردی پیشرفته و داری تولینگ

از مجموعه درس های دوره های آموزشی باشگاه دماوند دانلود فایل PDF

آگوست
07

نخستین آواهای کلوب دماوند

اولین شماره ی آوای دماوند سی و یکسال پیش منتشر شد. این بولتن کوچک چند صفحه ای، اگرچه بسیار ساده بود، اما هر هفته بطور منظم انتشار می یافت. درشماره ی اول، یک گزارش برنامه به چشم می خورد که کمتر از یک صفحه بوده و مربوط می شد به صعود دو روزه ی قله […]

آگوست
07
آگوست
07

طب کوهستان

نام کتاب : طب کوهستان  |  مولف : دکتر فرزین حلب چی |هیئت پزشکی ورزشی استان تهران |توضیحات : مجموعه دانستنیهای پزشکی مورد نیاز ورزش کوهنوردی