دوچرخه سواری در دشت لار

دوچرخه سواری در دشت لار

گزارش برنامه :دشت لار
کار گروه دوچرخه کوهستان باشگاه دماوند
این برنامه در تاریخ روز جمعه دهم خرداد نودوهشت به سرپرستی آقای محمدرضا صحوی صورت گرفت .
در روز جمعه ساعت۴/۳۰صبح طبق هماهنگی از روزهای قبل گروه داوطلب درمیدان آرژانتین جلوی پمپ گاز کم کم گردهم آمدن ساعت ۴/۵۰ صبح مینی‌بوس درنظر گرفته شده آمد و بارگیری دوچرخه ها درسقف ماشین که برای همین کار طراحی شده با کمک دوستان انجام شد
درساعت ۵/۲۰ با ۱۸ نفر دوچرخه سوار استارت کارخورده شد و با پشت سرگذاشتن خیابانهای مختلف در ۷ صبح در جاده فشم کمی به راه‌بندان خوردیم و سپس باتهیه نان داغ ساعت ۱۵-۷ به روستای زاگون رسیدیم بعد کمی خرید دوستان
ساعت ۸ درکیت ورودی کرمابدر با ارائه مجوز که ازقبل گرفته شده بودگذرکردیم ومینی بوس مابعداز گذراندن جاده خاکی پرپیچ خم تا نزدیک گردنه کنار چشمه گوکردی که آب نارنجی ازآن جاری است ما راپیاده کرد البته بعلت خرابی راه میسر به ادامه راه با ماشین نبودیم
ساعت ۳۰-۸ بعلت وقت کم صبحانه مختصری سرپا خوردیم وبعد تحویل دوچرخه ها برنامه اصلی ما شروع شد و راهی گردنه خاتون بارگاه شدیم دربالادست بعلت رانش زمین وریزش کوه در جاده دوچرخه هارا کول کردیم ساعت ۲۰-۹ ازخاک ریزها عبورکردیم ۹/۴۰ روی گردنه بودیم وبعدعکس دسته جمعی راهی تنکه یونزار شدیم
درساعت ۱۰ صبح وارد تنگه شدیم امسال برخلاف سالیان گذشته بگفته دوستان یک ماه فصل عقب تر است برای همین جهت درتنکه برف زیاد بود و وقت زیادی برای عبورازما گرفت خوشبختانه گروه ما زودتراز تنکه عبورکردن و ما راهی دشت شدیم ازتنگه تاخروجی محیط بانی از دشت لارحدود ۶۸ کیلومتر وازگیت محیط‌بانی تاپلور ۱۲ کیلومتر که روی هم ۸۰ کیلومترمسیر راه است
بعد طی مسافتی وقت عبور از رودخانه رسیدکه بکمک هم وراهنمائی سرپرست از ۵ رودخانه رد شدیم ساعت ۱۲ به امام‌زاده با درختهای تبریزی رسیدیم واستراحت کوتاهی کردیم
حدود ساعت ۱۳ ازچشمه آبی پائین دست جاده آب برداشتیم و در ساعت۱۴/۳۰ به محل کمپ که نیمکت ومیزهای بتونی داشت برای صرف نهار توقف کردیم حدود ساعت ۱۵/۲۰ اَبرهای سیاهی آسمان را پوشاند ما زود وسایل راجمع کرده و راهی شدیم وبعد صدای رعدبرق باران و با تگرگ همراه شد وبچه‌ها با پوشیدن کاپشن راهی اِنتهای دشت شدیم ولی باران ولکن نبود همه راخیس کرد وجاده را گل از این به بعدکمی هم راه سربالایی شد درساعت ۱۷ از رودخانه سفید‌آب رد شدیم که بسیار پُر آب بود آقای صحوی طی تماس باراننده مینی‌بوس گفتن ایشان تا گیت نگهبانی نزدیک بیایند چون قرارقبلی درقرارگاه فدراسیون کوهنوردی پلور بود.
ساعت۱۷/۳۰ به اوّلین گیت محیط بانی رسیدیم و در اِدامه درساعت ۱۸ اولین گروه به گیت نگهبانی ومینی بوس رسیدند هوا بسیار سرد شده بود
وبا آمدن بقیه دوستان و بارزدن دوچرخه‌ها در ساعت ۱۹ گروه بطرف تهران حرکت کردیم و در ساعت ۲۱ درترمینال آرژانتین برنام به اتمام رسید همه دوستان راهی منزلشان شدند
اسامی شرکت کنندگان :
۱- آقای محمدرضا صحوی (سرپرست)
۲- آقای حسن میبدی
۳- آقای احمد رفیعی
۴- آقای امیرحسین مومنون
۵- آقای مهیارپورعبدالله
۶- آقای ایوب ثروت
۷- آقای یونس شریعتمداری
۸- آقای مجیدرفیع
۹- آقای سید مجتبی منیری
۱۰- آقای حمیدرضا فتح الهی
۱۱- آقای علی ساداتی
۱۲- آقای محمدرضا پیراسته
۱۳- آقای مهدی یکه فلاح
۱۴- آقای فرزاد صارمی
۱۵- قای بهمن گل محمدزاده
۱۶- آقای احسان خوشنویسان
۱۷- آقای رامین کاظمی
۱۸-بهزاد سامی

۵ دیدگاه

-- بارگیری کد امنیتی --

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --