گزارش جلسه عمومی دوشنبه ۳۰ مهرماه ۹۷

گزارش جلسه عمومی دوشنبه ۳۰ مهرماه ۹۷

گزارش برنامه جلسه عمومی دوشنبه ۹۷٫۷٫۳۰
جلسه با اجرای آقای علیرضا سعادت اختصاص داده شد به گزارشاتی از برنامه ی گلستان را گلستان بباید و پیمایش چاه غار قلاء.

در ابتدا آقای محمد تاجران موسس کمپین “ما به درختان نیاز داریم” درباره پروژه ی گلستان را گلستان بباید، یک پروژه محیط زیستی که به تازگی در پارک ملی گلستان برگزار شده است توضیحاتی دادند.

بعد از پرسش و پاسخ، آقای سلمان بهمن دار گزارش برنامه پیمایش چاه غار قلاء را ارائه دادند و پس از توضیحات ایشان، آقای یوسف سورنی نیا غارنورد بزرگ کشور و کاشف غار قلاء صحبت هایی درباره غار و غار نوردی و مشکلات آن بیان کردند.

عکس و گزارش از زهرا گنجعلی

-- بارگیری کد امنیتی --

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --