گزارش جلسه دوشنبه ۲۲ مرداد ۹۷

جلسه با اجرای آقای سعید شجاعی از پیشکسوتان باشگاه شروع شد. ایشان از خانم ناصحی دعوت کردند تا در مورد نوشیدنی های ورزشی صحبت کنند.

بعد از صحبت های خانم ناصحی نوبت به ارائه گزارش پیمایش غار قلایچی توسط آقای امیر عظیمی رسید.

در پایان آقای طهوری مدیرعامل باشگاه صحبت کردند. ایشان ضمن تشکر از هیئت مدیره و مدیر عامل قبلی به معرفی مسئولین کارگروه ها پرداختند. در انتها جلسه از بین حاضران جلسه قرعه کشی انجام شد و به سه نفر مهمانان جلسه پیراهن ورزشی با نماد باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند اهدا شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *