گزارش صعود به قله علم کوه از مسیر گرده آلمانها

گزارش صعود به قله علم کوه از مسیر گرده آلمانها

تاریخ اجرا:۹۷/۵/۱۸ لغایت ۹۷/۵/۲۱
سرپرست :دکتر کاوه کاشفی
اعضای تیم:
_احمد رفیعی
_محمد رحیمی
_حسین بختیاری
_مجید رحیمی راد
_مسعود نباتی
شرح مختصر برنامه:
طبق هماهنگی های انجام شده غروب پنجشنبه حرکت تیم از تهران شروع شد و تا اواخر وقت همان روز به قرار گاه ونداربن رسیدیم و پس از بسته بندی و تحول بار به مسئول قاطر ها به استراحت پرداختیم.
ساعت ۶٫۳۰ صبح پس از صرف صبحانه حرکت تیم آغاز شد و بعد از ۴ ساعت به پناهگاه سرچال رسیدیم و با توقفی دو ساعته به مسیر ادامه داده و در ساعت ٣ بعد از ظهر به علم چال رسیدیم. متاسفانه بار تیم با تاخیر چند ساعته به علم چال رسید ولی خوشبختانه این ساعت های انتظار به هم صحبتی لذت بخش با تعدادی از کوهنوردان حاضر در منطقه سپری شد.
پس از رسیدن بار و برپایی چادرها به استراحت و آماده کردن تجهیزات مورد نیاز برنامه پرداختیم.
ساعت ۶ صبح روز شنبه و پس از صرف صبحانه و قرار دادن بارها در محل حمل بار قاطرها (طبق نظر دکتر کاشفی مسیر برگشت تیم از حصارچال انتخاب شد و به همین خاطر بار اضافی به مسئول قاطر ها تحویل شد)به سمت گردنه شانه کوه حرکت کردیم و پس از ۲ ساعت و با وجود باد شدید به ابتدای مسیر گرده آلمانها رسیدیم،تمام نفرات لوازم فنی وتجهیزات مورد نیاز را آماده کرده و حرکت به سمت قله آغاز شد.
در حین صعود موارد فنى آموزشى نیز با أعضاء تیم (که اکثراً ورودى هاى سال ٩۶ باشگاه بودند) تمرین شد و حدود ساعت ۸ شب بود که با عبور از سنگ سماور تیم به مسیر گرده پایان داد و پس از شب مانى در همان حدود ارتفاعى، صبح روز یکشنبه کل نفرات تیم به سمت حصارچال و از آنجا به تنگ گلو و ونداربن حرکت نمودیم.

گزارش کامل این برنامه بزودی در جلسه رسمی باشگاه ارائه خواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --