گزارش گشایش مسیر روی دیواره بیستون به نام کژ دم

گزارش گشایش مسیر روی دیواره بیستون به نام کژ دم

به نام خدا
گزارش گشایش مسیر کژدم گرامیداشت زنده یاد فرخ رحمدل با حمایت و پشتیبانی باشگاه کوه
نوردی و اسکی دماوند
بعد از صعود آزاد مسیر پیتون توسط آقایان امین پیلارام و خسرو هاشمزاده با درجه سختی c 31 نیاز برای
گشایش مسیرجدیدی برای تلاش و ارتقاء سطح سنگ نوردی به صورت مولتی پیچ دیده می شد.
در ایام عید سال ۷۹ مسیر جدیدی در دیواره بیستون ) در حصار حاج علی محمد( توسط آقایان حسن گرامی و
امین پیلارام دیده شدو تصمیم براین شد که در اولین فرصت اقدام جهت گشایش این مسیر انجام گردد. بر
همین اساس تیمی متشکل از آقایان حسن گرامی ، امین پیلارام ، قاسم بلبلی زاده به سرپرستی خانم فاطمه
۷۹ استارت کار زده شد. در این حین گفتگویی با باشگاه دماوند /۱/ حاجی کریملو تشکیل گردید و در تاریخ ۳۱
صورت گرفت و جناب آقای بهرامی مدیر عامل فعلی باشگاه موافقت خود را جهت حمایت از این برنامه اعلام
نمودند و چندین جلسه برای پشتیبانی تیم و انتقال بارها و تکمیل تجهیزات فنی تشکیل گردید و همچنین
ایشان آقای یونس شریعتمداری را جهت فیلم برداری و عکاسی معرفی نمودند.
۷۹ مقدار زیادی از بارها توسط اعضاء باشگاه و دوست خوبمان آقای حمید امیری از کرمانشاه به /۱/ مورخ روز ۳۳
حصار انتقال داده شد. روز بعد شنبه بخش دیگری از بار به حصار انتقال داده شد و اعضاء تیم همگی دور هم
جمع شدیم تا برای روز بعد استارت کار زده شود.
در استراتژی و پیش بینیی که قبلا صورت گرفته بود قرار بر این بود که روزی حداقل دو طول مسیر گشایش
شود، که شیب منفی مسیر کمی کار را سخت میکرد، خوشبختانه هوای بهاری خوبی داشتیم و از ساعت ۳ ظهر
به بعد سایه داشتیم. طول اول مسیر در روز یکشنبه به متراژ ۰۴ متر گشایش گردید و همچنین توانستیم طول
دوم مسیر به متراژ ۰۴ متررا نیز به اتمام برسانیم.
از روز دوشنبه آقای هادی ملکی جهت پشتیبانی و کمک به ما ملحق شدند. به علت شیب منفی مسیر امکان
فرود کارگاه به کارگاه نبود به همین علت بعد از هر گشایش طناب های ثابت نصب میگردید.
طول سوم مسیر به متراژ ۱۴ متر گشایش شد و همچنین توانستیم طبق برنامه طول چهارم به متراژ ۱۴ متر را
به اتمام برسانیم.
روز سه شنبه به شیب دارترین قسمت مسیر رسیده بودیم که از پایین هم به نظر کلاهک سختی می آمد، قرار
بر این شد که فقط یک کرده برای گشایش این دو طول تلاش کند و کرده دیگر بارها را به بالا انتقال دهند، در
این روز به صورت اتفاقی متوجه شدیم دوستانمان آقای حمیدرضا ابراهیمی، محمدرضا فتاحی و مهدی شاهی در
کمپ زرین بودند و آنها تصمیم گرفتند مقدار دیگری از بارهایمان را به حصار منتقل کنند و همچنین مقداری از
بالاکشی های بار روی دیواره را انجام دادند، خوشبختانه طبق برنامه طول پنجم و ششم هر دو به متراژ ۱۴ متر
و ۱۴ متر گشایش گردید.
در ادامه کار قرار بر این شد که روز بعد کرده دوم طولهای بعدی را گشایش و کرده اول به بالاکش و نصب
پرتلج بپردازند. طول هفتم به متراژ ۱۴ متر و طول هشتم به متراژ ۰۴ متر گشایش گردید و در این حین پورتلج
ها نیز نصب گردید و اعضاء تیم شب را در پورتلج گذراندند.
صبح روز چمعه امین پیلارام به همراه قاسم بلبلی زاذه جهت اتمام طول نهم به بالا رفتند و ما هم با کمی تاخیر
به آنها ملحق شدیم تا در انتهای مسیر در کنار هم باشیم، طول نهم حدود ۱۴ متر بود که با صعود یک دهلیز
سادهروی پله دوم به پایان میرسد، در آن جا به علت گرمیمای شدید هوا برای استراحت به غار کتابخانه رفتیم
که ارزش ۳۴ دقیقه پیاده روی را داشت،در ادامه ثابت های مسیر را باید جمع میکردیم و بارها را به سمت پایین
انتقال میدادیم. مسیر حدود ۱۴۴ متر شد که برای آن ۹ حلقه طناب ثابت استاتیک و دو حلقه طناب بالاکشی و
دو حلقه طناب صعود استفاده شد.
جمع آوری ثابتها و انتقال بار به پایین تا شب ادامه داشت و سخت ترین قسمت کار بردن بارها بدون نفرات
کمکی از حصار تاکمپ زرین بود که به فردا موکول شد. برای این برنامه حدود ۳۴۴ لیتر آب معدنی در نظر
گرفته بودیم ولی به علت خوش شانسی در حصار آب داشتیم و توانستیم حدود چندین لیترهر روز از آن آب
برداشت کنیم.
روز جمعه بعد از مرتب کردن وسایل و ابزار فنی اقدام به پایین رفتن کردیم که به پیشنهاد استاد پیلارام یک
کارگاه فرود برای انتقال بارها به کمپ زرین زده شود که بعد از درگیر شدن در کار فهمیدیم که نیاز به کارگاه
فرود دیگری داریم،
به هر حال حدود ساعت ۷ شب کل بارها به کمپ انتقال داده شد و خوشبختانه همه در سلامت کامل برنامه را
به اتمام رساندیم.
ابزارهای استفاده شده: بردبیک، رول بولت، انواع هوک، ابزار میانی کیل، فرند)کملوت(، رول با صفحه
جدا شونده که قابل برداشت می باشد) نمره ۸
لوازم همراه: ۰عدد کیسه بار، ۱تخته پورتلج، ۱عدد دریل، ۹عدد باطری، ۱ تخته چادر کمپینگ و غذا ی
مخصوص برای ۸ روز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *