اطلاعیه مجمع عمومی باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

اطلاعیه مجمع عمومی باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

بدینوسیله از کلیه سهامداران و اعضای جاوید بدعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در روز سه شنبه ۲۹ خرداد ۹۷ از ساعت ۱۹ در محل موسسه تشکیل میگردد حضور بهم برسانند.

 

  1. دستور جلسه : قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسی در خصوص عملکرد سال ۹۶
  2. انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین
  3. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های موسسه
  4. سایر مواردی که در صلاحیت مجمه فوق می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *