گشایش مسیر جدید در دیواره بیستون یادبود استاد فرخ رحمدل با موفقیت پایان یافت

گشایش مسیر جدید در دیواره بیستون یادبود استاد فرخ رحمدل با موفقیت پایان یافت

روز جمعه ۱۸ خرداد ۹۷ تلاش برای گشایش مسیر جدید بر روی دیواره بیستون با موفقیت به پایان یافت.

سرپرست برنامه : خانم فاطمه حاجی کریملو

سرپرست فنی : آقای حسن گرامی

اعضا تیم : آقایان امین پیل آرام ،قاسم بلبلی زاده و یونس شریعتمداری

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *