آقای مهرداد شهلایی راهی صعود به اورست شدند

آقای مهرداد شهلایی راهی صعود به اورست شدند

پس از تمرینات سخت و طولانی آقای #مهردادشهلایی آماده صعود به #اورست شدند.

این صعود مصادف است با ۶۵ سالگی باشگاه دماوند.

پرواز به سمت کاتماندو ۱۶ فروردین ساعت ۱۱/۳۰ شب از فرودگاه امام خمینی …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *