گزارش تمرین غارنوردی در سایت وردیج

گزارش تمرین غارنوردی در سایت وردیج

اولین برنامه از تقویم سال جدید کارگروه غارنوردی باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند، با حضور ۹ نفر از دوستان ، در سایت آموزشی وردیج ،اجرا گردید.
در این برنامه به مرور تکنیکهای غارنوردی پرداخته شد.
همراهان این برنامه:
حسین شاهینی (سرپرست)
داود شاهین آرا
سجاد اشرفی
امید فرد امینی
امیر عظیمی
زهره تاجیک
نفیسه آبادیان
نوش آفرین مرادی
شیرین خرمشاهی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *