گزارش پیمایش غار یخ مراد

گزارش پیمایش غار یخ مراد

برنامه پیمایش غار یخمراد ، آخرین برنامه رسمی کارگروه غارنوردی باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند، در تاریخ ۹۶/۱۲/۱۷ و با شرکت ۹ نفر اجرا گردید.
همراهان این برنامه :
حسین شاهینی (سرپرست)
داود شاهین آرا
شهرام شریفی
امید عربی
زهره تاجیک
نسرین مقامی پور
مجید بهرامی
سعید فرید
حمید کنعانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *