اولین صعود مستقل بانوان روی آبشار نوا

اولین صعود مستقل بانوان روی آبشار نوا

خانم فاطمه حاجی کریملو و نرگس گودرزی موفق شدند ،به عنوان اولین گروه مستقل بانوان، آبشار نوا را صعود کنند.

این موفقیت را به ایشان و بانوان ورزشکار تبریک می‌گوییم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *