گزارش برنامه پیمایش غار بورنیک

گزارش برنامه پیمایش غار بورنیک

برنامه پیمایش غار بورنیک در روز جمعه مورخ ۹۶/۱۱/۱۳ ، توسط کارگروه غارنوردی باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند اجرا شد.
دراین برنامه که با شرکت ۱۱ نفر انجام گردید ، ابتدا تمامی افراد تیم چاه ۲۵ متری موجود در این غار را پیمایش نمودند و بلافاصله چاه وجدان به عمق ۵۷ متر توسط ۷ نفر از اعصای تیم پیمایش شد.
هدف از این برنامه تمرین و مرور تکنیکهای تمرین شده در سالن و استفاده آنها در محیط واقعی غار و سنجش آمادگی نفرات ، جهت شرکت در برنامه های فنی آتی بود.
همراهان این برنامه :
حسین شاهینی (سرپرست)
سیامک شایان پور
داود شاهین آرا
شهرام شریفی
امیر عظیمی
حمید کنعانی
امید فرد امینی
امیر ناصر پوررسول
حامد محبی
سعید فرید
نوش آفرین مرادی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *