اطلاعیه

اطلاعیه

با توجه به شرایط آب هوایی در هفته جاری ، کلیه برنامه های کوه نوردی باشگاه دماوند لغو می گردد.

مدیریت باشگاه کوه نوردی و اسکی دماوند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *