کسب مدال طلای مسابقه الترا اسکای راننینگ راس الخیمه

کسب مدال طلای مسابقه الترا اسکای راننینگ راس الخیمه

آقای ایمان کوشکی موفق شدند مدال طلا مسابقه بین المللی الترااسکای رانینگ راس‌الخیمه را کسب کنند.

برای ایشان موفقیتهای روز افزون آرزومندیم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *