ششمین جشنواره دوسالانه فیلم کوه نوردی

ششمین جشنواره دوسالانه فیلم کوه نوردی

انجمن کوه نوردان ایران برگزار می کند:
ششمین جشنواره دوسالانه فیلم کوه نوردی
زمان:۲۱و۲۲ دی ماه ۱۳۹۶ساعت ۱۵ الی ۲۰
مکان:خ انقلاب-خ خاقانی-ستاد توان افزایی وحمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد شهر تهران

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *