نشست دوشنبه ۱۸ دی ماه ۹۶

نشست دوشنبه ۱۸ دی ماه ۹۶

– صحبت های آقای بهرامی

-گزارش صعود به قله ماترهورن توسط آقای علی افشارزاده

مجری جلسه : آقای مجید غلامی

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *