نشست دوشنبه ۴ دی باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

نشست دوشنبه ۴ دی باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

در این روز گزارش اولین صعود ایرانیان به قله ماناسلو ارائه شد.

به چهار نفر از اعضا تیم هدایایی از طرف شرکت دیزین و باشگاه اسپیلت و همینطور لوح تقدیر از طرف باشگاه دماوند اهدا شد. و از خانواده اعضا فوت شده تیم قدر دانی گردید.

مجری مراسم : آقای سهند عقدایی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *