در جان پناه قله داراباد سیستم پنل خورشیدی نصب شد

در جان پناه قله داراباد سیستم پنل خورشیدی نصب شد

 

این پنل به همت موسسه آموزشی و گردشگری ارسباران تهیه و توسط آقایان محرم سلطانی ، حسین نظر ،یوسف سوروری نیا و حسین رسایی نصب گردید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *