شصت و هفتمین نشست کارگروه دوچرخه کوهستان باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

شصت و هفتمین نشست کارگروه دوچرخه کوهستان باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

🔧شانژمان🚴 ..تعمیر ..تنظیم

😊آقای رضا حسن آبادی

👈شنبه ۲۵ آذر ۹۶ساعت۱۸

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *