اطلاعیه

اطلاعیه

بعلت نامساعد بودن هوا کلیه برنامه های رسمی و تقویم باشگاه از تاریخ ۱۵ آذر لغایت ۱۸ آذر کنسل میباشد
باتشکر
مدیریت باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *