شصت و پنجمین نشست کارگروه دوچرخه کوهستان

شصت و پنجمین نشست کارگروه دوچرخه کوهستان

 

😊خانم فاطمه فیضى چگونه سلطان کوهستان شد؟؟

👈 روز شنبه ۴ آذر ماه ۹۶

باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *