کمک به دو خانواده در منطقه زلزله زده سرپل ذهاب

کمک به دو خانواده در منطقه زلزله زده سرپل ذهاب

مطلع شدیم دوستانی آشنا در شهر ” سرپل ذهاب ” آسیب دیده از رخداد زلزله ، دوران سختی را می گذرانند … از همه عزیزان درخواست دارم ، حامی و پشتیبان سه خانواده این دوست باشیم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *