جلسه دوشنبه ۲۲ آبان ۹۶  باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

جلسه دوشنبه ۲۲ آبان ۹۶ باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

 

مجری جلسه : آقای بهرام پورعلی بابا

گزارش کارگاه اموزشی گشایش مسیر توسط آقای شهرام عباس نژاد و بهرام پور علی بابا
*با این توضیح که کلیه هزینه هایی که ایشون برای این دوره دریافت کردند صرف کمک به یک مدرسه در کرمانشاه گردید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *