شصت و چهارمین نشست کارگروه دوچرخه کوهستان

شصت و چهارمین نشست کارگروه دوچرخه کوهستان

🚴کوه، دشت و ساحل
از «سیرا نوادا تا جبل الطارق»
🙂آقای ️حمید رضا بهلولی
👈 شنبه ۲۰ آبان۹۶ ساعت ۱۸

باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *