شصت و سومین نشست کارگروه دوچرخه کوهستان

شصت و سومین نشست کارگروه دوچرخه کوهستان

😊آنچه که یک دوچرخه سوار بایدبداند
📽پخش فیلم های آموزشی
باحضور استاد محترم آقای باقرداوودی پور
👈روز شنبه۱۳ آبان ماه۹۶ساعت۱۸
باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *