جلسه دوشنبه ۱ آبان  ۱۳۹۶

جلسه دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶

-ارائه گزارش صعود به قله دماوند از برنامه اعضای آموزشی سال ۹۶ توسط آقای علیرضا پویان
-برگزاری کارگاه آموزشی تکنیکهای دره نوردی توسط اقای محمدرضا احمدیان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *