فعالیت های ورزشی بین المللی

فعالیت های ورزشی بین المللی

همنورد خوب ما سرکار خانم ترابی برای دومین سال در افغانستان حضور پیدا کرده است . محور فعالیت ایشان همکاری در برگزاری دوی استقامت ۱۵ کیلومتر در کابل و آموزش دوچرخه سواری به بانوان- آموزش کوهنوردی در بامیان – و شرکت در دومین مسابقه بین المللی ماراتن افغانستان است.

این برنامه باهمکاری سازمان های بین المللی چند کشور و سازمان ورزش افغانستان اجرا می شود.

برای ایشان آرزوی موفقیت داریم

مدیریت باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *