جلسه دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

جلسه دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

-درخواست خانم نرگس روحانی فعال محیط زیست برای کمک به محیط بانان جنگلهای هیرکانی
-صحبت دکتر جباری در مورد حقوق کوهنوردی
-مراسم معرفی اعضای رسمی ورودی سال ۹۵

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *