نشست هفتگی دوشنبه: گزارش صعود دماوند از یال داغ وپاکسازی قله دماوند

نشست هفتگی دوشنبه: گزارش صعود دماوند از یال داغ وپاکسازی قله دماوند

جلسه‌ی عمومی دوشنبه ۳ مهر ماه ۹۶ باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

 

گزارش صعود دماوند از یال داغ وپاکسازی قله دماوند

 

از تمامی اعضای باشگاه دعوت می شود در این جلسه حضور داشته باشد
شرکت برای عموم آزاد است

✔️سالن اجتماعات باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند
ساعت ۱۹
منتظر دیدار شما عزیزان هستیم

روابط عمومی باشگاه کوه‌نوردی و اسکی دماوند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *