نشست هفتگی دوشنبه ۱۳ شهریور باگزارش برنامه های خزایی و سادات الحسینی

نشست هفتگی دوشنبه ۱۳ شهریور باگزارش برنامه های خزایی و سادات الحسینی

📢📢📢 جلسه‌ی عمومی دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۹۶ باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند📢📢📢
✅ گزارش صعود قله سرکچال / محمود خزایی
✅ گزارش ششصدو نه روز با حلقه ژیمناستیک (۶۰۰۰ کیلومتر از آخن آلمان🇩🇪 تا تهران🇮🇷 )🏃⭕️/ شاهین سادات الحسینی

🔴از تمامی اعضای باشگاه دعوت می شود در این جلسه حضور داشته باشد
🔴 شرکت برای عموم آزاد است

✔️سالن اجتماعات باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند
🕖ساعت ۱۹
🌷🌷منتظر دیدار شما عزیزان هستیم 🌷🌷

روابط عمومی باشگاه کوه‌نوردی و اسکی دماوند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *