پنجاه و ششمین نشست کارگروه دوچرخه کوهستان با امیرحسین عبداللهی

پنجاه و ششمین نشست کارگروه دوچرخه کوهستان با امیرحسین عبداللهی

 

پنجاه و ششمین نشست

گزارش از زبان دوچرخه سوار ۱۳ ساله….

آقای امیرحسین عبدالهی

👈 روز شنبه ۱۱ شهریور ماه ۹۶ ساعت ۱۹ 🕖

باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند
کارگروه دوچرخه کوهستان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *