برنامه کارگروه کوهنوردی

برنامه کارگروه کوهنوردی

برنامه کوهنوردی

پیمایش گرده اسپیلت
۱۰ شهریور
سرپرست امید خطیبی
آمادگی و تمرین صعود و شب مانی روی قله دماوند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *