برنامه تمرین بدن سازی و کوهنوردی مهرداد شهلایی  سه شنبه هرهفته

برنامه تمرین بدن سازی و کوهنوردی مهرداد شهلایی سه شنبه هرهفته

هم نوردگرامی مهرداد شهلایی برنامه بدن سازی و تمرین کوهنوردی را برای سه شنبه های هر هفته انجام می دهد و پیوند زیر را برای دوستانی که می خواهند همکاری کنند در میان گذاشته است.
تمرین سه شنبه ها . صعود قله کماچال . حرکت از پارکینگ ولنجک ساعت ۶ شامگاه .
https://t.me/joinchat/BQq8ZUNsqderImmsuVqozA
لینک گروه هماهنگی تمرین کماچال

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *