برنامه کارگروه کوهنوردی

برنامه کارگروه کوهنوردی

پیمایش بخشاب (خط‌الراس ) قله توچال به خلنو
۲ و ۳ شهریور
سرپرست امید خطیبی
امادگی و تمرین صعود و شب مانی روی قله دماوند از یال داغ
هماهنگی: ۰۹۱۲۵۷۱۶۳۰۹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *