برنامه کوهنوردی یادبود سال روز جاودانگی  پویا کیوان

برنامه کوهنوردی یادبود سال روز جاودانگی پویا کیوان

 

در آدینه ۲۳ تیرماه برای یادبود سال روز جاودانگی پویا کیوان برنامه کوهنوردی پیمایش قله چین کلاغ برگزار خواهد شد.این پیمایش از ساعت ۷ بامداد آدینه ۲۳ تیر از میدان بهرود، بلوار حق شناس ،مجتمع علوم پزشکی ،بلوکD4 آغاز خواهد شد

پویا

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *