نشست پنجاه کارگروه دوچرخه کوهستان:در ره دل چه لطیف است سفر… با خسروآذربیگ

نشست پنجاه کارگروه دوچرخه کوهستان:در ره دل چه لطیف است سفر… با خسروآذربیگ

در ره دل چه لطیف است سفر…(سه قاره)
توسط آقای خسرو آذربیگ
💪کار در سفر
😊اخلاق در سفر
🎼 اجرای آوازهای بومی و محلی
📽 پخش فیلم مستند ” در جستجوی رویاهای گمشده
👈روزشنبه ۲۴ تیرماه ۹۶ ساعت ۱۹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *