مهرداد شهلایی عضو توانمند باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند در راه پیمایش قله موستاق آتا

مهرداد شهلایی عضو توانمند باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند در راه پیمایش قله موستاق آتا

مهرداد شهلایی کوهنورد با تجربه و توانمند باشگاه کوهنوردی و اسکی دماونددوشنبه ۱۲ تیر ماه با بدرقه خانواده و دوستانش رهسپار پیمایش قله موستاق آتا گردید

دوست داران پیگیری این پیمایش می توانند از پیوند تلگرامی https://t.me/mehrdadshahlae گزارش روزانه را ببینند

!برای مهرداد شهلایی آرزوی پیروزی در این تلاش بزرگ را داریم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *