خاک سپاری زنده یاد عطاء بهمنش در چهارشنبه ۱۴ تیر از ورزشگاه شیرودی

خاک سپاری زنده یاد عطاء بهمنش در چهارشنبه ۱۴ تیر از ورزشگاه شیرودی

آیین خاک سپاری زنده یاد عطاء بهمنش در چهارشنبه ۱۴ تیر از ورزشگاه شیرودی آغاز خواهد شد.اعضای باشگاه برای هم دردی با خانواده گرامی  زنده یاد بهمنش از ساعت ۸:۳۰  در ورزشگاه گردهم خواهند آمد و با جامعه بزرگ دوست داران این نویسنده و مفسر بزرگ ورزشی سالهای دور ایران به سوی بهشت زهرا خواهند رفت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *