درگذشت عطاءبهمنش عضو دیرین باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

درگذشت عطاءبهمنش عضو دیرین باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

عطاء بهمنش مفسر و نویسنده ورزشی سالهای دور ایران که از اعضای دیرین باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند بود در شامگاه ۱۱ تیر درگذشت .این درگذشت غم انگیز را به خانواده آن زنده یاد و ورزشکاران و جامعه مفسرین و نویسندگان ورزشی و خانواده بزرگ باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند تسلیت می گوییم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *