گزارش علیرضا پویان از برنامه اعضای آموزشی سال ۹۶ برای پیمایش  قله آبک

گزارش علیرضا پویان از برنامه اعضای آموزشی سال ۹۶ برای پیمایش قله آبک

علیرضا پویان از اعضای آموزشی سال ۱۳۹۶ باشگاه در نشست دوشنبه ۲۹ خرداد گزارشی از پیمایش این گروه به قله آبک به سرپرستی کورش نگهبان داد. در زیر پرونده این گزارش آمده است:

بر روی نوشته زیر کلیک کنید تا پاورپوینت نمایش داده شود

گزارش برنامه صعود به قله آبک

IMG_5049

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *