برنامه کارگروه دره نوردی

برنامه کارگروه دره نوردی

تمرین عملی: آشنایی با اصول دره نوردی و تکنیک‌های پیمایش
زمان: پنجشنبه ۲۵ خرداد ماه
مکان: دارآباد
سرپرست: سعید راعی
شرایط حضور: ثبت نام و دارا بودن مدرک کارآموزی سنگنوردی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *