نشست ویژه اعضا برای چه برگزار می شود؟

نشست ویژه اعضا برای چه برگزار می شود؟

در سنت تشکیلاتی باشگاه دیرپای کوهنوردی و اسکی دماوند در جایگاه سازمانی مردم نهاد که با کارداوطلبانه اعضایش اداره می شود نقش تلاش اعضا در پیشبرد کارهای باشگاه و دربرنامه ریزی ها همواره از سوی مدیریت باشگاه درخواست شده است .
بااین رویکرد اگر چه همواره صندوق پیشنهادات و درهای نشست های هییت مدیره به روی اعضای پرسش گر و مطالبه گر باز است همچنین همواره نشست هایی برای گفتگوی رودر روی اعضا و مدیرعامل و مدیران کارگروه ها برگزار می شود تا جایگاه خردهمگانی در باشگاه ریشه دارتر و پایدارتر شود.
روابط عمومی باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند از همه اعضای دوست دار و دلسوز و ارجمند باشگاه همچنین ازمدیرعامل ، اعضای هییت مدیره ، مدیران کارگروه ها و بازرس باشگاه درخواست می کند با بودن در نشست ویژه اعضا درساعت ۱۹دوشنبه ۴ اردیبهشت و نوشتن پیشنهاد ها و انتقادهای خود برگ ارزشمند دیگری از همیاری سازنده خود را برای روزهای بهتر باشگاهی که همه خواهان پیشرفت و بهروزی آن هستیم به نگارش درآورند.
@DamavandClub

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *