گزارش پرستو ابریشمی از پیمایش قله دماوند و یاری به کوهنورد آسیب دیده

گزارش پرستو ابریشمی از پیمایش قله دماوند و یاری به کوهنورد آسیب دیده

پریشب (پنجشنبه)به قصد صعود یک روزه دماوند از یال ملاخوران ساعت ۲٫۲۰ دقیقه از پای کار استارت کردیم. من و کامران علیزاده همراه با نیما اسکندری سرپرست برنامه کلا ۶ نفر بودیم. همه چی عالی بود. مسیر ملاخوران را نرفته بودم. در حقیقت یال جنوب جنوب شرقی دماوند است و فاقد جا پناه. ۳۰۰ متری قله کرامپون لازم داشت و شیب تا ۴۵ درجه میرسید. روی قله رسیدیم سرمای وحشتناکی بود. از مسیر برفچال با کلنگ و کرامپون با احتیاط پایین می امدیم. تیم خسته بود ولی خوشحال. همه صعود کردیم. ناگهان از روی یال صدای کمک شنیدیم. فکر کردیم اشتباهدمیکنیم. سریع شروع به صعود و تراورس کردیم و با صحنه وحشتناکی روبرو شدیم. یک نفر از برفچال سقوط و پس از نزدیک به. ۲۰۰ متر سر خوردن روی سنگ ها در وضعیت خیلی بدی بود. سریع تمام لباسهایمان تمام لباس های پر و پتوهای نجات را دورش پیچیدیم و تماس با دکتر مساعدیان محمود میرنوری مهدی شیرازی وحید بهرامی.  تنها سه نفر از بارگاه ۳ پی از تماس های بی شمار ما برای امداد امدند. یکی از دوستان مصدوم. حسین صالحی و عباس بیاتی.
من کامران علیزاده و نیما اسکندری پس از ۵ساعت بیواک در ارتفاع ۴۹۵۰٫ بالاخره با کمک چند نفری که نام بردم مصدوم را بسکت و در حال حاضر منتظر بالگرد در بارگاه سه هستیم. مصدوم شکستگیهای زیاد و حال خوبی ندارد. دکتر مساعدیان در حال هماهنگی برای بالگرد هستند. حال ما خوبه. مختصر دچار سرمازدگی شدیم که چیز مهمی نیست.

۲ دیدگاه

-- بارگیری کد امنیتی --

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --