کارگروه دوچرخه کوهستان باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند برگزار می کند: برنامه برگزاری کارآموزی دوچرخه سواری

کارگروه دوچرخه کوهستان باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند برگزار می کند: برنامه برگزاری کارآموزی دوچرخه سواری

 

جلسات تئوری از ساعت ۶ تا ۹ برگزار می شود

جلسه اول دوره کارآموزی چهارشنبه ۶ آبان ماه

۱-آقای شایان پور:اساسنامه باشگاه

۲-آقای مهرداد شهلایی: تاریخچه دوچرخه سواری

۳-خانم مریم اکبری:انواع دوچرخه و رشته های دوچرخه سواری

۴-آقای ارشدی:اجزا و تجهیزات
دوچرخه سواری

@@@@@@@@@@@@@@@@

&&جلسه دوم:یکشنبه ۱۰ آبان &&

۱-آقای علیرضا سعادت:انتخاب دوچرخه و تنظیمات دوچرخه

۲-آقای مصطفی خزایی:پوشاک دوچرخه سواری

۳خانم مهسا ترابی:تغذیه در دوچرخه سواری

۴- آقای رضا صحوی:لوازم جانبی دوچرخه

@@@@@@@@@@@@@@@@

&& جلسه سوم  کارآموزی میدانی &&

۱-آقای مسعود علیپور:مهارت ها و تکنیک های دوچرخه سواری

@@@@@@@@@@@@@@@@

&&جلسه چهارم:تیوری:یکشنبه ۱۷ آبان &&

۱-آقای سیامک شایانپور:آمادگی جسمانی

۲- خانم فرزانه ثروت:آسیب های دوچرخه سواری و پیشگیری از آنها

۳-آقای علیرضا سعادت:تعمیرات و نگهداری دوچرخه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *